Jan Trappeniers

Afdelingsvoorzitter, Gemeenteraadslid, Lid dagelijks bestuur, Bestuurslid

  • Geboortedatum:

    13 juli 1980

  • Geboorteplaats:

    Leuven

Als Voorzitter en gemeenteraadslid tracht ik het enthousiasme en de energie zo goed mogelijk om te zetten in een sterk beleid in voor onze gemeente. Als toekomstig schepen (2023) voor Cultuur, Lokale Economie, Sport en Verenigingen tracht ik vooral deze domeinen zo goed mogelijk op te volgen.

Ik wil me de komende 6 jaar graag inzetten voor:

Een verderzetting van het beleid van de afgelopen jaren.

Een beleid dat we samen met Groen en N-Va uitekenden en waar CD&V voor de continuïteit zorgde.

We zetten zeer sterk in op het creeëren van ontmoetingsplekken die onze samenleving versterken. Als schepen kon ik mijn steentje bij dragen door de realisatie van Cultureel Centrum de "Warandepoort", een nieuwe bibliotheek, een nieuwe jeugdhuis, 5 repetitieruimtes voor harmoniën en een ontmoetingscentrum in Vossem. 

Voor de jongsten was er de fantastische jongerenspeeltuin en vele nieuwe speeltuinen in de deelgemeenten. Er is voortaan ook een winterbinnenspeeltuin en Warre vangt onze jongeren op in de vakantie.

De handel ondersteunen we door ons aankoop beleid beter naar de eigen markt te orienteren en handelscheques te creeëren. Maar ook door gedurfd parkeerbeleid en een terrasreglement en een gevelverfraaiingspremie. Zo slaagden we erin om de leegstand terug te dringen.

Ook een sterk evenementenbeleid draagt bij aan een bloeien handelsleven. Een sinterklaasparade, Food truckfestival, de Wedstrijden van onze Belgen op groot scherm waren stuk voor stuk voltreffers.

Met evenveel inzet wil ik op die weg verder gaan

 

 

Mijn grootste dromen voor Tervuren tegen 2030 zijn:

De uitvoering van de mooie projecten die momenteel in de steigers staan

- De realisatie van de cultuurvleugel en nieuw Museum in kazerne Panquin (in samenwerking met Musuem M)

- Een nieuw jeugdcentrum aan de Nettenberg

- Een nieuw jeugdhuis en fuif- en feestruimte op Berg van Termunt

- Vervollediging van het ontmoetingscentrum in Vossem

- Herinrichting van ruimte achter Pachthofs Stroykens met prioriteit voor behoud van eigen ruimte.

Dit in een Tervuren dat properder, mobieler en gezonder is en waar verenigingen nog steeds op de volle steun van het gemeentebestuur kunnen rekenen.

Een Tervuren ook waar we de armoede beter kunnen bereiken en inperken

De Weg Vooruit >> betekent voor mij:

Samen werken aan een warme samenleving. Dit door te focussen op ieders sterkte en verenigingen en handelaars een prominente rol te laten spelen in onze gemeenschap.

De afgelopen jaren besteedde de gemeente al heel wat aandacht aan de ondersteuning van de lokale handel. Zo tracht de gemeente…

Lees meer

Eind maart keurde de gemeenteraad het concept voor de toekomst van de Panquin kazerne goed. ION, projectontwikkelaar en winnaar…

Lees meer

De afgelopen jaren werd de speelpleinwerking in Tervuren grondig gewijzigd. Samen met VDS kwam er een doorlichting van de…

Lees meer

Tijdens de week van de anderstalige klant wil de gemeente zoveel mogelijk oefenkansen bieden om Nederlands te leren. Een…

Lees meer

Complementaire kunstverzamelingen De eerste contacten dateren al van tijdens een eerste gezamenlijke tentoonstelling in 2015…

Lees meer

In september van vorig jaar organiseerden de CD&V schepenen van Tervuren , Jan Trappeniers en Mario Van Rossum een " Ferm…

Lees meer

Vanaf 2 januari wordt het eerste gratis kwartier verlengd tot een half uur.   In januari 2016 voerde het gemeentebestuur een…

Lees meer

Van 3 tot 5 januari zal er voor de eerste keer een binnenspeeltuin geopend worden in Tervuren. In sporthal Diependal kunnen…

Lees meer

De gemeente biedt nieuwe of geïnteresseerde handelaars voortaan een verwelkomingsbrochure aan met alles wat ze moeten weten bij…

Lees meer

Vanavond van 17u tot 18u was het kerkhof van Tervuren gastheer voor "Reveil". Reveil is een non-profitproject dat mensen op 1…

Lees meer