Visie en actiepunten communicatie en participatie

TERVURENAARS MEER BETREKKEN…

Via heldere communicatie…

Als inwoner van Tervuren worden we op allerhande manieren op de hoogte gebracht van het reilen en zeilen in onze gemeente: brochures, brieven, website, email, nieuwsbrieven, digitale borden in het centrum, de website, sociale media,…De laatste jaren werden al heel wat inspanningen gedaan om de communicatie te verbeteren, bekijk maar eens de nieuwe website www.tervuren.be. Maar we moeten alert blijven en bewust omgaan met het informeren van de Tervurenaars:

Is de boodschap relevant voor de inwoners?
Is de boodschap duidelijk geformuleerd?
Wordt de boodschap via de juiste middelen overgebracht?
Langs welke weg kan de Tervurenaar reageren op de boodschap?

Heldere, pertinente en snelle communicatie is een absolute must. Want als de communicatie goed verloopt, zullen Tervurenaars niet alleen goed geïnformeerd zijn, ze zullen zich automatisch meer betrokken voelen bij de gemeente.

Volgens CD&V Tervuren moeten verschillende maar complementaire middelen worden ingezet:

De klassieke, vertrouwde communicatie via brochures, info-blaadjes en flyers.
De digitale communicatie: denk maar aan de digitale borden in het straatbeeld, nieuwsbrieven of website.
En tenslotte moeten we evolueren naar een zogenaamde ‘smart city’; via je smartphone zou je parkeerplaatsen kunnen vinden of snel op de hoogte zijn van wegenwerken en omleidingen.

…en actieve participatie tot co-creatie

Betrokkenheid van de burger krijg je ook als je naar zijn mening vraagt en hier iets mee doet:

Via raadpleging: voorbeeld: de gemeente bevraagt de Tervurenaar over snelheidsdrempels.
Via advies: voorbeeld: het wijkcomité formuleert alternatieve voorstellen voor de nieuwe verkeerssituatie in de Albertlaan
Via actieve participatie: voorbeeld: je komt met je wijk overeen om een nieuwe zitbank in je straat te plaatsen en maakt hiervoor gebruik van een ‘wijkbudget’ (van de gemeente).
 

CD&V Tervuren gelooft dat Tervurenaars nog meer kansen moeten krijgen om zich te laten horen. Dit veronderstelt tweerichtingsverkeer: het coördineren en organiseren van de mening van Tervurenaars (bv via wijkcomités) én het voorzien van (voldoende) tijd in het gemeentelijk beslissingsproces om de suggesties van de burgers te bestuderen. CD&V Tervuren is voorstander van co-creatie: eerst consulteren, dan ontwerpen, nadien terugkoppeling naar de inwoners om tenslotte een definitief plan op te maken.