Actiepunten ZORG

Hieronder volgen een aantal van onze concrete maatregelen i.v.m. ZORG

GEZOND LEVEN

 1. Preventie & sensibiliseringscampagnes voor jong en oud: bijvoorbeeld over ‘gezond’ sporten, kankeropsporing, EHBO, valpreventie, ergotherapie aan huis, …
 2. Schoolstraten (=auto’s geen doorgang bij start- en einduren van de school) en dit voor
  a) meer veiligheid rond de scholen én
  b) voor zuiverdere lucht voor onze kinderen
 3. Sportinfrastructuur voor niet-georganiseerde sporten (= Tervurenaars die vrijblijvend en zonder clublidmaatschap sporten zoals gaan joggen of fietsen al dan niet in groep): bijvoorbeeld een Finse piste voor joggers
 4. Verdubbeling van de sportoppervlakte door de aankoop van het sportcentrum Duisburg (‘Defensie’) met mogelijkheden voor hockey-, tennis- en golfclub
 5. Stimuleren van voldoende beweging met hulp van een persoonlijke coach, beschikbaar via de gemeente en in samenwerking met het Vlaams project “Beweging op Verwijzing”
 6. Verdriedubbelen van het aantal zonnepannelen op gemeentelijke gebouwen en stimuleren van groepsaankopen voor inwoners ter vermindering van CO² uitstoot.
 7. Alle straatverlichting overzetten naar LED-verlichting; verlichting ’s nachts evalueren en mogelijkheden (her)bekijken (eventueel uitbreiden).
 8. Strijd tegen zwerfvuil: vrijwilligers, studenten en zelfs werklozen inschakelen om zwerfvuil op te ruimen en belonen aan de hand van cadeaucheques om bij lokale handelaars te winkelen.

ZORG VOOR MENSEN MET NODEN

 1. Tegemoet komen aan de nood aan nieuwe woonvormen voor senioren door serviceflats in deelgemeentes te voorzien, ‘kangoeroewoningen’ mogelijk te maken, bestuderen van Abbeyfield project, 2 persoonsflats in woonzorgcentrum ter beschikking stellen,..
 2. Het ‘Sociaal Huis’ en sociale hulp dichter bij de Tervurenaar brengen: zitdag van de sociale dienst in iedere deelgemeente, oprichten van een Sociaal Restaurant, een gerichte infobrochure, door ook ‘ontspanning’ mee op de nemen in hulpaanbod (uitstapjes en reisjes aan lager tarief)
 3. Senioren voldoende omringen en met elkaar in contact brengen: het project “buren bezoeken/helpen buren” in samenwerking met vrijwilligers, 1 enkel infopunt waarbij senioren terecht kunnen voor vragen en advies op maat voor 65+ en dat de zorgconsulente, de seniorenconsulente en seniorenloket integreert.
 4. Verkleinen van de digitale kloof via een digitale opleiding voor senioren en/of mensen met sociale noden.
 5. Ouderen helpen zo lang mogelijk zelfstandig te leven: CD&V wil initiatieven onderzoeken en steunen die boodschappen tot bij minder mobiele inwoners brengen (“de buurtkarwinkel”)
 6. Toegankelijkheid van handelszaken verbeteren door goed uitgebouwde stoepen en parking.
 7. Sensibilisering rond ontwikkelingssamenwerking vergroten: Tervuren steunt een aantal projecten in Afrika.

HET KIND EN HET GEZIN

 1. Strijd tegen kind armoede: armoede in Tervuren opsporen en tegengaan via financiële én opvoedkundige steun (maken van huiswerk,…) in samenwerking met het Huis van het Kind, vrijwilligers en de lokale scholen.
 2. Gemeentelijke babysitdienst die voor opvang kan zorgen van kinderen waarvan de ouders onverwacht in nood zijn (door ziekte, ongeval, sollicitatie…).
 3. Sport en beweging stimuleren in en op weg naar school aan de hand van sensibiliseringscampagnes in samenwerking met de gemeente
 4. Meer groen op de speelplaatsen voorzien
 5. Coaching van schooldirecties en leerkrachten zodat zij de zich zoveel mogelijk kunnen concentreren op de kerntaken van hun job
 6. Ouders met elkaar en met experts in contact brengen over problematieken die hen allemaal bezig houdt: pestgedrag, discriminatie, faalangst, depressie, internetgedrag bij tieners,….Aan de hand van info-avonden en in samenwerking  met lokale verenigingen en het Huis van het Kind.