Actiepunten ONDERNEMINGSZIN

Hieronder volgen een aantal van onze concrete maatregelen i.v.m. ONDERNEMINGSZIN

VOOR DE ONDERNEMER EN ZIJN KLANT

 1. Aanduiden van een “Lokale Handelsmanager” die de (gevestigde) handelaars en ondernemers kan coachen en begeleiden bij specifieke noden of vragen (bijvoorbeeld rond vergunningen, lokale reglementering, premies, oplossen van problemen,…)
 2. Oprichten van een kantorencentrum in Tervuren waar (jonge, starters) ondernemers kunnen werken, voor lange of korte tijd (flex-desk), dicht bij huis, en waar ze bovendien met elkaar in contact komen (co-working).
 3. Opstarten van een ondernemersplatform waarbij handelaars en zelfstandigen gemakkelijk met elkaar kunnen netwerken en communiceren
 4. In overleg met handelaars en de lokale raad voor economie koopzondagen organiseren en communiceren. Commerciële kansen creëren door onze toeristische erkenning volledig te benutten.
 5. Een lokale vacature ’bank’ oprichten voor studenten, scholen, werkzoekenden,…zodat vraag en aanbod van jobs beter naar mekaar kunnen toegroeien. Dit ook ten voordele van het woon-werk verkeer.
 6. Logistieke ondersteuning van handelaars die hun opening of jubileum vieren.
 7. Organiseren van een jaarlijkse ‘Handelaarsprijs’ (wie is de duurzaamste handelaar? De meest innoverende handelaar?,..).

VOOR ONZE VERENIGINGEN EN ANDERE INITIATIEVEN

 1. Verenigingen aanmoedigen om hun materiaal en benodigdheden maximaal lokaal aan te kopen, in combinatie met een handelaarskorting. Indien mogelijk ook de wereldwinkel betrekken.
 2. Groepsaankopen voor verenigingen organiseren, om de kosten te beperken.
 3. Bestaande lokalen, zalen en infrastructuur van de gemeente polyvalent inzetten, ten voordele van verenigingen, organisaties of evenementen met een gemeenschapsvormend doel.
 4. Elke vereniging krijgt 50% korting op huur van materiaal en infrastructuur van de gemeente voor één activiteit per jaar in Tervuren.
 5. Een verzekering aanbieden bij dorp en buurtfeesten om de veiligheid te verzekeren, en in aanvulling op de logistieke en financiële steun van buurt-, wijkfeesten.
 6. Een nieuw jeugdhuis, feestruimte en kantine op de Berg van Termunt

VOOR EEN MOOI EN BEREIKBAAR TERVUREN

 1. Stimulerende maatregelen (pop-up, schappelijke huurprijzen, samenvoegen van panden…) om leegstand tegen te gaan.
 2. Uitbating van Winkelruimtes in de handelskernen stimuleren via ‘wooncompensatie’ voor de eigenaar van het pand; bij verhuur van het pand krijgt de eigenaar extra mogelijkheden rond de inrichting van het woongedeelte boven het huurpand (bv rond aantal appartementen)
 3. Handelaars stimuleren en helpen bij investeringen in gevel- en vitrineverfraaiing (via premie, lokale handelsmanager).  Het nieuwe terrasreglement toepassen. Winkelen moet een aangename beleving zijn in Tervuren.
 4. Meer en veilige fietsstallingen voorzien in handelscentra, ook voor de elektrische fiets.
 5. Belonen van zwerfvuilinzameling aan de hand van ‘handelscheques’ waarmee je bij de lokale handelaars kan gaan winkelen voor een bepaald bedrag.
 6. Een belbus in de Druivenstreek invoeren die de leemte in het openbaar vervoer invult (bv in Moorsel)