Actiepunten NESTWARMTE

Hieronder volgen een aantal van onze concrete maatregelen i.v.m. NESTWARMTE

VOOR EEN VEILIGE BUURT

 1. Uitvoering van de voetpadenstrategie tegen 2023:  elke straat moet voorzien zijn van een degelijk en goed onderhouden voetpad.
 2. Opmaken van een fietspadenstrategie vergelijkbaar met de voetpadenstrategie.
 3. BuurtInformatieNetwerken (BIN) om hun veiligheid en levenskwaliteit te verbeteren en aan de hand van samenwerking tussen burgers en politie.
 4. Aanwezigheid van de wijkagent versterken door meer patrouilles in de straten, overdag en ook ’s nachts.
 5. Alle straatverlichting op termijn overzetten naar LED-verlichting. Het doven van de nachtverlichtingsperiode evalueren en indien nodig aanpassen.
 6. Meer autoluwe straten inrichten en zorgen voor snelheidscontroles in de woonwijken en rond scholen.

VOOR ELKE TERVURENAAR

 1. Betaalbaar wonen mogelijk maken voor Tervuurse jongeren zoals via co-housing (Kangoeroe wonen) of het goedkoper aanbieden van gronden of woningen aan Tervuurse jongeren mits bepaalde voorwaarden (‘Kistenveld-concept’)
 2. De drempel naar het gemeenschaps- en verenigingsleven verkleinen voor anderstaligen (jong en oud) door hen een aangepast taalprogramma Nederlands aan te bieden.
 3. Gemeenschapsvormende activiteiten of evenementen ondersteunen zoals bv het food truck festival.
 4. Voorzien van ontmoetingsplekken en (sportieve) activiteiten specifiek voor jongeren tussen 12 en 18 jaar, ook tijdens de schoolvakantieperiodes.
 5. Studieplekken voor de jonge studenten uitbreiden (jeugdhuizen, gemeentelijke lokalen, deelgemeenten)
 6. Een nieuwe cultuurgebouw in kazerne Panquin met een nieuw gemeentelijk Museum in samenwerking met Museum M
 7. Er komt een volledige nieuwbouw aan de Nettenberg dat zal uitgroeien tot een echt jeugdcentrum met ruimte voor de scouts, jeugdatelier Kameleon, jeugdraad en speelpleinen. Ook het skatepark wordt volledig vernieuwd. (Zie laatste brochure over nestwarmte)

VOOR EEN LEVENDIGE BUURT

 1. Een gemeenschapsvormend initiatief ondersteunen en bevorderen door bestaande lokalen, zalen en infrastructuur polyvalenter in te zetten ten voordele van verenigingen, organisaties of evenementen.
 2. Onze kinderen in contact brengen met de extra troeven waarover Tervuren beschikt: Arboretum, Afrika Museum, Park,.. Dit door een aangepast programma en groepskortingen.
 3. Wijkbudget toekennen aan burgerinitiatieven rond verbindende projecten, zoals het installeren van een zitbank in de straat, buurtfeest, wedstrijd,...
 4. Buurthuizen als ontmoetingsplaatsen voor jongeren, gezinnen en ouderen ter beschikking stellen.
 5. Grote, verbindende evenementen organiseren (cfr. Fietswedstrijd, gordelfestival, …). 
 6. Een gezamenlijke activiteitenkalender/platform uitwerken voor alle verenigingen.
 7. Toeristenbox ter beschikking stellen (“Toerist in eigen gemeente”) waarmee iedere inwoner van Tervuren op eigen initiatief een rondleiding in Tervuren kan organiseren.
 8. Voor Moorsel willen we een nieuw centrum en ontmoetingsplekken ontwikkelen rond de Steenberg, met ruimte voor wonen, sport en onderwijs. 
  Fase 1 wordt alvast de aanleg van een kunstgras voetbalterrein voor FC Moorsel.