In november 2019 gaf de gemeenteraad zijn principieel akkoord om de huidige samenwerking van het GITO binnen de scholengemeenschap Drieklank verder te zetten. Na een grondige studie argumenteerde het schepencollege dat de goede samenwerking sinds 1999 en de geografische aansluiting met scholen uit Overijse en Zaventem garant zal staan voor een kwaliteitsvol en gevarieerd onderwijsaanbod in onze regio voor onze leerlingen.


Gisterenavond werd dit debat op de gemeenteraad afgerond met de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen de  vier scholen die alvast tot 2026 deel zullen uitmaken van Scholengemeenschap Drieklank: Sint-Martinuscollege Overijse , Zavo Zaventem ,Gito Tervuren en Heilig Hartcollege Wezembeek-Oppem.

“We zijn ervan overtuigd dat dit de juiste beslissing is. Bovendien is ze meermaals besproken en breed gedragen door het gemeentebestuur en zijn onderwijspartners,” zegt CD&V voorzitter Jan Trappeniers. “De commotie die sommige raadsleden een tijdje geleden rond dit dossier probeerden te doen ontstaan, is alles behalve terecht en strookt niet met de realiteit."

Drieklank werkt

GITO Tervuren maakt al ruim 20 jaar deel uit van Scholengroep Drieklank, samen met ZAVO (Zaventem), het Heilig Hartcollege (Wezembeek-Oppem) en, Sint Martinus (Overijse). Het gaat om een netoverschrijdende scholengemeenschap waarbij GITO Tervuren onder de koepel van het OVSG (Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten) valt.

Drieklank stond voor een driedubbele keuze: ofwel de samenwerking voortzetten, ofwel kon GITO instappen in de bestaande scholengemeenschap van het GO! Onderwijs (SCOOP!) ofwel aansluiten bij de nog op te richten scholengemeenschap Vlaams-Brabant-Brussel. Een vergelijkende studie*  van de gemeentediensten toonde duidelijk aan dat het verderzetten van de huidige samenwerking tussen de 4 scholen van het secundair onderwijs de meeste voordelen bood zowel voor de leerlingen als het onderwijspersoneel.

"En daar gaat het tenslotte om”, zegt schepen voor Onderwijs Mario Van Rossum.  “Onderwijs Vlaanderen stimuleert zulke samenwerkingen en dat geeft extra mogelijkheden: meer ondersteuning, extra lesuren en goede ervaringsuitwisselingen tussen de scholen. Het onderling afstemmen van het aanbod en studierichtingen onder de 4 voornoemde scholen, geeft kinderen de kans om in hun eigen streek te kunnen schoollopen. Dat zou niet het geval zijn indien GITO Tervuren zich bij een andere scholengemeenschap en dus bij verder afgelegen scholen zou aansluiten.”   

Een gedragen beslissing

De beslissing dat GITO Tervuren bij Drieklank blijft, wordt ten volle gesteund door de directie en de leerkrachten van het GITO, de schoolraad, de vakbonden en het voltallige college. Het dossier werd meerdere keren grondig besproken door het college en ook binnen de meerderheid, waarbij ook de N-VA en de Groen + fractie zich achter de beslissing schaarden. De gemeenteraad van 18 februari 2020 keurde de beslissing discussieloos goed.

De komende maanden zullen we met onze CD&V fractie alvast verder werken aan dit dossier, in een constructieve en serene sfeer. Onze focus ligt hierbij op de voordelen van de goede samenwerking binnen Drieklank en op het respecteren van het neutraliteitsbeginsel, dat garandeert dat je op het GITO alle levensbeschouwelijke vakken kan volgen die je wil. Wij doen in geen geval mee aan een ideologisch gevecht. Dat zou contraproductief zijn voor zowel de leerlingen als het onderwijspersoneel.


*De volledige vergelijkende nota kan je hier terug vinden.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.