Met immense spijt melden we jullie het overlijden van onze goede vriend Theo Debeer. Theo was onze langst zetelende mandataris. Al in 1987 raakte Theo verkozen in de gemeenteraad en hij zetelde daarin tot 2018. Hij was 12 jaar OCMW voorzitter en 6 jaar schepen. Momenteel vertegenwoordigde hij CD&V nog steeds in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst (BCSD).
Van 2016 tot 2019 was Theo ook voorzitter van CD&V-Tervuren.

Als gewezen schepen van Milieu, Duurzame ontwikkeling, Senioren, Ontwikkelingssamenwerking en Toegankelijkheid was hij onder andere initiator van het eerste Tervurens klimaatactieplan, de thermografische luchtscan van alle daken in Tervuren en de eerste groepsaankoop elektrische fietsen. Daarnaast was het uitvoeren van een seniorenbehoeftenonderzoek i.s.m. de SAR en VUB een project dat Theo echt in het hart droeg.

Tot op de dag van vandaag besteedde Theo veel aandacht aan het bezoeken van mensen die het wat eenzaam hadden of die graag een bezoekje ontvingen. Zijn eerste liefde was dan ook het OCMW waar Theo terecht trots was op het masterplan voor de uitbreiding en de omgevingsaanleg van het woonzorgcentrum Zoniën. Daarnaast was de oprichting van een Rust- en Verzorgingsafdeling in het toenmalige rustoord een belangrijke realisatie in het kader van de zorg.

Theo vocht sinds 2010 tegen verschillende kankers, maar dat met veel energie en een ijzersterk wil. Ondanks de ongetwijfeld moeilijke momenten die hij met zijn vrouw Greet en kinderen Jasmine en Laurens doormaakte, bleef zijn enthousiasme voor de partij en de politiek aanstekelijk. Zijn geplande afscheid als lid van het BCSD was zeker geen rem op zijn engagement.

Gezien zijn strijd tegen kanker en het daaruitvolgende einde van zijn professionele loopbaan gooide hij zich de laatste tijd ook met evenveel passie op zijn hobbies, fotografie, Heemkunde (bij KHK Tervuren) en het bezoeken van mensen die er nood aan hadden.

Theo overleed gisterenmorgen 28 mei aan een onverwachte complicatie van kanker.
Theo was een aangename prater met een diepe sociale voeling en een sterk karakter.
Hij is voor onze partij van onschatbare waarde geweest en was dat zeker ook voor zijn gezin.

We wensen Greet, Laurens en Jasmine vanuit de CD&V-familie dan ook ongelooflijk veel sterkte bij dit onwezenlijke verlies.