Tijdens de week van de anderstalige klant wil de gemeente zoveel mogelijk oefenkansen bieden om Nederlands te leren. Een basiskennis van het Nederlands is immers een belangrijke stap tot integratie in een Nederlandstalige gemeente. Op deze manier willen we via een positieve insteek anderstaligen stimuleren om ook het Nederlands bij het winkelen te oefenen.

Taal leren van Lokale handelaars

Anderstaligen krijgen de kans om Nederlands te oefenen in de winkel om de hoek. De winkeluitbaters tonen dat anderstaligen in het Nederlands bij hen terechtkunnen, ook als dat niet hun moedertaal is. Voor anderstalige nieuwkomers is het vaak een eerste kennismaking met de buurtwinkels in het Nederlands.

“De lokale handel heeft een belangrijke rol in de integratie van anderstaligen. Het is een mooie kans om een aantal eenvoudige conversaties op te zetten. Via dit initiatief willen we hen dan ook een aangenaam oefenmoment geven. De leerlingen waren entousiast dus dit is zeker voor herhaling vatbaar.” Aldus Jan Trappeniers, schepen van lokale economie.

  • Economie
  • Asiel, migratie & integratie
  • Onderwijs