Van 3 tot 5 januari zal er voor de eerste keer een binnenspeeltuin geopend worden in Tervuren. In sporthal Diependal kunnen kinderen van de tweede kleuterklas tot het zesde leerjaar genieten van zes springkastelen, balspelen, circusspelen, reuzenspelen, gekke fietsen, een schminkstand en verschillende workshop.

De binnenspeeltuin is onder begeleiding van de ouders en kost 5 euro per kind per dag.

Binnenspeeltuin sluitstuk van ruimer speeltuinbeleid

Schepen van jeugd Jan Trappeniers is uiterst tevreden: “Het wordt een fantastische belevenis voor kinderen en ouders. Ik ben heel tevreden dat we dit kunnen realiseren want het is één van de sluitstukken van een uitgebreid speeltuinbeleid dat we de afgelopen jaren hebben opgezet. We zijn heel tevreden over de grote speeltuin aan de moestuin, die een echt succes is en nu al is uitgegroeid tot een fantastische ontmoetingsplaats voor kinderen.

Aandacht voor kleinere speeltuinen

“De afgelopen jaren werden er ook drie nieuwe kleine speeltuinen geplaatst en drie grondig vernieuwd. Volgend jaar komt er nog een grondige vernieuwing van de speeltuin in Pachthof Stroykens en nieuwe toestellen aan de Nettenberg. Bovendien werd er ook een structureel onderhoudsprogramma opgezet zodat de kwaliteit beter gegarandeerd kan worden.”

Ontmoetingsplek voor ouders en kinderen

“We zetten hier sterk op in, niet alleen omdat de speeltuinen voor de kinderen een troef zijn maar ook voor ouders zijn het ontmoetingsplaatsen waar nieuwe contacten gelegd worden. Heel belangrijk in een gemeente met een zo diverse bevolking als de onze en de nieuwe speeltuin aan de moestuin is daar het beste voorbeeld van,” besluit Jan Trappeniers.

Contactinfo: schepen van jeugd Jan Trappeniers: 0499 56 81 90

  • Jeugd