Complementaire kunstverzamelingen

De eerste contacten dateren al van tijdens een eerste gezamenlijke tentoonstelling in 2015 rond “De School van Tervuren”. De goede contacten worden nu geconcretiseerd in een Samenwerkingsovereenkomst . 
Jarenlang beheerden vrijwilligers van de Vrienden van Tervuren en de Koninklijke Heemkundige Kring Sint Hubertus de schilderijen  en voorwerpen met de grootste zorg. Dankzij de extra professionele ondersteuning krijgen de werken nog meer de kans om een glansrol op te nemen in Tervuren en daarbuiten.”.

Injectie van expertise in lokale erfgoedgemeenschap

De samenwerking gaat om meer dan een uitwisseling van collecties. Zo injecteert M zijn expertise in de Tervuurse erfgoedgemeenschap met professionele ondersteuning op twee niveaus: de erfgoedzorg (de verenigingen) en de infrastructuur (de gemeente).

Jan Trappeniers, schepen van cultuur Tervuren: “M geeft onze vrijwilligers advies bij de opstelling van een collectieplan. Het is het perfecte moment voor de lancering, want M zal ons begeleiden in het traject naar de opening van een nieuw museum in de Panquinkazerne. Voor Museum M zou deze manier van samenwerken het model moeten worden voor de hele erfgoedsector. “Onze ervaringen met Tervuren zullen we documenteren en delen met andere grote musea. Zo willen we naar een nieuw samenwerkingsmodel tussen Vlaamse erfgoedspelers en lokale erfgoedgemeenschappen. Als meerdere musea een dergelijke rol opnemen, wat een stap zou dit voor de erfgoedsector betekenen.” 

Site van de voormalige Panquinkazerne als poort voor toerisme

Tot begin 2017 kon je in het gemeentelijk museum ‘Hof van Melijn’ terecht voor de schilderijen van de ‘School van Tervuren’ en een chronologisch overzicht van de geschiedenis van Tervuren.  Die werken zullen in de toekomst op een nieuwe locatie te zien zijn.

Jan Trappeniers: “De kazerne wordt een poort van toerisme voor onze gemeente. Daarom is een samenwerking
met een sterk merk zoals M belangrijk voor Tervuren. Het is een hele eer dat wij deel mogen uitmaken van het eerste samenwerkingsakkoord."

De komende maanden werken de gemeente, M, vzw Vrienden van Tervuren en de Koninklijke Heemkundige Kring Sint-Hubertus Tervuren samen aan een visienota voor het toekomstig gemeentelijk museum. De plannen worden in het najaar van 2018 gepresenteerd.

  • Cultuur
  • Toerisme