De afgelopen jaren werd de speelpleinwerking in Tervuren grondig gewijzigd. Samen met VDS kwam er een doorlichting van de huidige werking.

Schepen van jeugd Jan Trappeniers: “ We investeerden eerder al in beter speelmateriaal en pasten samen
met de monitoren ook de spelvormen aan. Met een substantiële loonsverhoging zetten we nu een volgende stap naar een meer kwalitatieve werking.”

Jong CD&V is tevreden met deze volgende stap, zegt jongerenvoorzitter Sebastiaan Coudré:
“Met deelname aan de buitenspeeldag, de binnenspeeltuin en Warre kunnen we zeggen dat het jeugdaanbod de afgelopen jaren een sterke metamorfose in positieve zin heeft doorgemaakt. De grote speeltuin is uiteraard het sluitstuk hiervan.

  • Jeugd