Onze nieuwe brochure is klaar en valt deze week in de bus. Je kan hem hier ook online bekijken.

Helden van bij ons
Niet alleen de gemeente maar ook zovele lokale helden hebben er alles aan gedaan om de corona crisis aan te pakken. Vanuit onze grote bewondering en dankbaarheid zetten wij deze bezige Tervurenaars graag in het zonnetje en geven we ze hieronder het woord!  Lees hieronder een aantal boeiende uitgebreide getuigenissen, cijfers en kom meer te weten over de gemeentelijke corona-aanpak. De laatste update van de cijfers kunnen jullie vinden onderaan de getuigenissen.

Het AfricaMuseum tijdens en na de lockdown
Guido Gryseels, Algemeen Directeur

24 uur vooraf het bericht krijgen dat we vanaf zaterdag 14 maart 2020 niet alleen ons museum maar ook al onze andere gebouwen moeten sluiten om de verspreiding van het COVID-19-virus aan te pakken, dat is geen evidentie... Onmiddellijk werd een crisisvergadering bijeengeroepen, en vanaf dan werden beslissingen snel en radicaal genomen. Al het personeel werd verplicht met telewerk gestuurd, er werd een on-site permanentie verzekerd van bewaking en dispatching, en een volledige on-line ondersteuning van ICT, boekhouding, personeelsdienst en directie. We moesten ook snel een oplossing vinden voor onze 15 Afrikaanse stagiairs die hier momenteel een opleiding krijgen, zodat deze met telewerk en on-line cursussen kon worden voortgezet. Vijf van onze wetenschappers die terreinonderzoek deden in Congo en Burundi moesten halsoverkop terugkeren soms diep uit de tropische bossen, voor 4 onder hen is dat in de laatste dagen voor de luchthavens sloten ook gelukt, voor twee wel met de allerlaatste SN vlucht uit DRCongo. Onze medewerker in Burundi is helaas niet meer weggeraakt door de sluiting van de luchthavens van Bujumbura en Kigali, en ondanks alle inspanningen van onze ambassade, zit hij er nog steeds vast.

Personeel dat niet kan telewerken, kreeg zoveel mogelijk alternatieve taken toebedeeld (archiveren, digitaliseren en documentatie verzamelen). Telewerkend personeel toonde zich inventief in het verzekeren van de continuïteit van het werk. Voor wetenschappers was dat meestal geen probleem (op labowerk na), maar het personeel van de publieksgerichte diensten slaagde er snel in om via digitale weg hun werking verder te zetten. Ook het museum werd plots een digitaal museum: collecties werden on-line geplaatst, op de website kon je met een gids een virtueel bezoek brengen aan onze permanente collectie, tijdelijke tentoonstellingen gingen on-line, en er werden webinars georganiseerd met filmvoorstellingen en een debat achteraf. Dat bleek een erg succesvol aanbod.

Wanneer het voltallige personeel met telewerk is, is het belangrijk om toch een band te houden. Minstens wekelijks werd iedereen op de hoogte gehouden van de evolutie van de situatie en de genomen maatregelen.

Van zodra een versoepeling van de maatregelingen in het vooruitzicht werd gesteld werd een ‘Corona manager’ en een adviesraad opgericht om de verschillende stappen van de exit-strategie uit te stippelen en de heropstart voor te bereiden en te begeleiden.

Vanaf 4 mei werden, onder strikte voorwaarden, dringende en essentiële activiteiten terug opgenomen (labo-analyses, temperatuur en preventieve controles in collectieruimten, preventieve conservatie, dringend gebouwonderhoud, enz.).

Tijdens de hele periode van lockdown bleef telewerk de norm. Vergaderingen werden steeds online georganiseerd.

Het personeel werd wekelijks op de hoogte gehouden van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad en van de gevolgen hiervan voor het AfricaMuseum. Een nota over onze exit-strategie werd aan het personeel overgemaakt.

Eens de datum van 18 mei bevestigd was voor een heropening van de musea, was het alle hens aan dek en werden in een ijltempo alle mogelijke voorzorgsmaatregelen getroffen om die heropening voor bezoekers en personeel zo veilig mogelijk te laten verlopen, in regelmatig overleg met andere musea en wetenschappelijke instellingen, overheid en kabinetten, en de vakbonden.

Het museum heropende zijn deuren voor het publiek op dinsdag 19 mei. De eerste bezoekers stonden stipt om 11u voor de deur. Voor hun bezoek werden zeer strikte voorzorgsmaatregelen gehanteerd, zoals on-line ticket verkoop met time-slots, enkel individuele bezoekers, geen groepen, aparte ingang en uitgang, afstand bewaren, vast eenrichtingsparcours, maximaal aantal toegelaten personen per zaal, regelmatige ontsmetting, en gebruik van gratis drukpennen voor gebruik van de multimedia. Ook onze museumshop is weer geopend.

Er zijn voorlopig ook geen evenementen en het restaurant Tembo blijft voorlopig gesloten. De eerste week na de heropening was ook gezien het lange hemelvaartweekend alvast een groot succes met 2400 bezoekers, of gemiddeld meer dan 400 bezoekers per dag met pieken tot 650 entrees.

De coronacrisis bracht het KMMA wel in een moeilijke financiële situatie door de sterk verminderde inkomsten uit ticketverkoop, concessies en evenementen, die voor 2020 voorlopig geschat worden op 1 mio €. De bijkomende aankoop van beschermings- en ontsmettingsmiddelen en de genomen speciale maatregelen zullen ook een bijkomende kost van minstens 100.000 euro met zich meebrengen.

De situatie van onze freelance gidsen is benard, gezien hun inkomensverlies nu er voorlopig geen rondleidingen meer zijn. Ook de situatie van de Afrikaanse stagiairs is moeilijk gezien opleidingen in telewerk niet altijd makkelijk te organiseren zijn, en de grenzen en luchthavens gesloten zijn.  Hun terugkeer is alvast met minstens een maand uitgesteld.

De werking van de andere diensten zoals het wetenschappelijk onderzoek, collectiebeheer, ondersteunende diensten wordt ook geleidelijk weer opgestart op onze site in Tervuren, al blijft telewerk de norm en zijn afwijkende uren mogelijk. Er is speciale aandacht voor medewerkers met schoolgaande kinderen en/of moeilijk openbaar vervoer. Conferenties, internationale zendingen, en veldonderzoek zijn allemaal verschoven naar het najaar.

En de uitreiking van de ‘European Museum of the Year Award’, waarvoor het AfricaMuseum genomineerd is voor de shortlist en die oorspronkelijk eind april in Cardiff had moeten plaatsvinden, is ook uitgesteld tot het najaar.

Ondanks de lockdown zijn we met zijn allen hard blijven werken en zijn vele medewerkers erg inventief gebleken in het voortzetten van onze activiteiten. Gelukkig, en dat is toch het allerbelangrijkste, zijn we – op een uitzondering na - met zijn allen gezond gebleven.
______________________________________________________________________________________________________________________________________


Frans Janssen, actieve Duisburgenaar

Tijdens deze, voor heel wat mensen,  moeilijke dagen,  en  in volle coronacrisis, hebben we in Duisburg, geprobeerd om een aantal mensen uit ons dorp, een hart onder de riem te steken!

Met vereende krachten van onze parochieploeg hebben we in de paastijd onze 60+ alleenstaanden, die het sowieso niet gemakkelijk hebben, een zakje paaseitjes van op afstand aangeboden met daarbij een kaartje met een aanmoedigende boodschap. We vermeldden ook een aantal adressen en telefoonnummers van de parochieploeg waar de mensen in geval van problemen terecht kunnen. Uit vele hoeken werden ons dankwoorden aangereikt. Ook de alleenstaanden in het Woonzorgcentrum Tervuren werden niet vergeten.

Het verzorgend en verplegend personeel van Duisburg, die in het WZC Tervuren werken, verdienen natuurlijk al onze dank en aandacht. Met ons koor Allegro van Duisburg wilden we ook ons steentje bijdragen. We vroegen hier en daar naar hun adressen. Naar 19 mensen brachten we, vanop afstand, een tuiltje bloemen. De dankbetuigingen lieten niet op zich wachten! Hieruit putten ze moed om, hoe zwaar ook, hun moeilijke taak verder te zetten.

Tijdens onze WhatsApp - vergaderingen van de parochieploeg vonden we dat we nog iets meer konden doen voor de vele wandelende Tervurenaars en ook daarbuiten! De tijd was rijp voor een plaatselijke wandeling: de Kapellekeswandeling "René Sterckx was geboren! De wandeling kreeg de naam van René Sterckx als eerbetoon. Hij was een Duisburgenaar die met hart en ziel van zijn dorp hield ! Op korte tijd stippelden we een mooi parcours uit langs 16 kapelletjes . Reeds velen deden de wandeling en vinden ze super! (plannetje in de kerk van Duisburg of www.duisburg.be)

In de nabije toekomst willen we ook nog met ons gelegenheidskoor gaan zingen rond het woonzorgcentrum van Tervuren voor de bewoners en de verzorgers. Voorlopig kunnen we binnen niet zingen, in deze coronatijd!
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Impact van de corona-crisis op de lokale Tervurense economie
Rudy Van Geel, voorzitter RLE (Raad van Lokale economie)

“WinkelHieren” wordt de nieuwe trend: de lokale handelaar, ondernemer en vrije beroeper blijft “het aanspreekpunt” voor zijn klant – onze lokale winkels worden een veilige lokale vertrouwensplek voor de toekomst.

Niet enkel onze inwoners werden zwaar getroffen door het coronavirus, maar ook onze lokale handelszaken, horeca en bedrijven. 

Het RLE bestuur heeft tesamen met de bevoegde schepen onmiddellijk actie genomen om de getroffen handelaars zoveel als mogelijk administratief bij te staan bij het aanvragen van de nodige steunmaatregelen.  Op frequente tijdstippen werden onze handelaars ondersteund en op elk ogenblik stonden wij als ploeg klaar om te helpen waar nodig. 

We hebben bij heel wat Tervurense handelaars, vrije beroepers en ondernemers de laatste maanden een enorme veerkracht en een ongeziene creativiteit opgemerkt. Diegene die vanaf de lockdown nog open mochten blijven hebben beschikbaarheid, service, kwaliteit en veiligheid op de eerste plaats gezet.  Zij hebben hard gewerkt en hebben er samen voor gezorgd dat onze lokale bevolking in deze moeilijke en uitzonderlijke periode zich geen zorgen hoefden te maken voor wat betreft het aanbod van levensnoodzakelijke voorzieningen.

Op zeer korte termijn zijn diverse handelaars – horeca uitbaters – ondernemers gestart met een eigen on-line aanbod,met een take  away concept of hebben “delivery at home” projecten opgezet….   Als RLE bestuur hebben wij via ons social media kanaal ‘Tervuren Lekker Dichtbij’ en tesamen met de gemeentediensten gepoogd onze lokale handelaars en hun vernieuwde concepten extra in de kijker te zetten. Op de site  www.visittervuren.be/shoppen werden twee nieuwe handelspagina’s in het leven geroepen om zowel het lokale online shoppen als de diverse lokale take away initiatieven vollop te promoten.  Enorme inspanningen zijn geleverd om toch op een veilige manier omzet te halen tijdens de lockdown periode maar vooral om onze lokale bevolking te laten zien dat alle Tervurense handelaars voor hen klaar stonden! 

Via opvallende banners in het Tervurense straatbeeld en een eerste artikel in het gemeentelijk infoblad werden de heropening van de winkels en het lokaal shoppen verder gepromoot. Via de verschillende gemeentelijke digiborden worden de Tervurenaars ondertussen aangespoord om veilig te winkelen, lokaal online te shoppen én vollop gebruik te maken van de Tervurense cadeaubon die via de lokale webshop van Visit Tervuren verkrijgbaar is (en van zodra het vrijetijdscentrum weer open is ook weer aan de balie). Via een Tervurense Facebookwedstrijd dewelke wij via de komende zomermaanden zullen lanceren willen we ook de opstartende horeca extra ondersteunen.

Lokaal shoppen met extra aandacht voor de consument wordt sowieso de toekomst. “De zoektocht naar wat” onze consument lokaal wil kopen zal meer en meer de dagelijkse focus worden waarmee onze handelaars, ondernemers en vrije beroepers worden geconfronteerd.  Lokale handelaars worden uitgedaagd om nog meer te gaan ‘ondernemen’: durven springen, nog vernieuwender en uitdagender zijn wordt het toekomst model voor de Tervurense handelaars – ondernemers – vrije beroepers.

Deze uitdaging en de constante zoektocht gaan wij met onze RLE (Raad voor lokale economie) handelaars graag aan.  De lokale consuMens gunt ons het vertrouwen en dit geeft ons de moed om ons hierop vollop verder in te zetten.  Elke handelaar zal hem graag ontvangen en hem zijn beste prijs gunnen.

Beleidsmatig willen we deze crisis aangrijpen om onze handelaars – ondernemers en vrije beroepers te helpen om in de toekomst sterker online aanwezig te zijn. Dat zal in eerste instantie gebeuren met gratis infosessies maar achter de schermen wordt er ook nagedacht over een online communicatieplatform waarop handelaars elkaar maar ook hun klanten kunnen ontmoeten.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Intussen op het hoofdkantoor van de CD&V….
Daniel Vandenberghe, Wet89

Corona is een bizarre tijd. Op 12 maart werd door onze Algemeen Directeur aangekondigd dat alle werknemers van de Wet89 zo veel mogelijk thuis moesten blijven, en thuis moesten werken. Kantoren die normaal iedere dag vol zaten en gonsden van de activiteit, lagen er leeg, donker en verlaten bij.  Voor vele collega’s betekende dit schakelen.  Ook ik merkte dat je met heel veel zaken toch in een bepaalde routine zit. Opstaan, naar het werk fietsen, werken, sporten en je sociale leven, alles wat je gewend was werd ineens anders. Toch probeerde ik er zo veel mogelijk kansen in te zien waarbij het doorbreken van ingesleten patronen soms ook een eyeopener was.

Het was in het begin voor de hele Wet89 een zoektocht hoe alles verder aan te pakken zonder collega’s ter plaatse, zonder de fysieke overlegmomenten.  Het virtueel werken via Teams werd een handig en snel alternatief en onze ict-systemen zijn gelukkig goed ingeric ht, dus we waren snel ‘up and running’.

Ik probeer goed contact te houden en bel wat vaker met collega’s. Met mijn team heb ik één keer per week een gestructureerd teamoverleg. Daarnaast zijn er aparte, kleinere overlegmomenten met ruimte voor gezelligheid, omdat ik merkte dat het sociale leven van al mijn collega’s ook grotendeels stillag, en iedereen toch even z’n ei kwijtwilde. Nu, na bijna meer dan twee maanden, begint er weer meer beweging te komen op de Wet89.  Een heel heropstartplan werd inmiddels uitgerold, collega’s werden twee meter uit elkaar gezet en kantoorruimte maximaal benut, mondmaskers werden verplicht bij verplaatsing in het gebouw of in de lift. Overal is er handgel, veel handgel!

We hebben denk ik als Wet89 het bewijs geleverd dat het CD&V hoofdkwartier ontzettend creatief en innovatief is, zelfs onder hoge druk. Dit gaat ons in de toekomst alleen maar helpen om een nog betere dienstverlening aan de leden en sympathisanten neer te zetten, daar ben ik van overtuigd!
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Jongeren en corona
Gemma Vanmarsenille, Jong CD&V lid Tervuren

De coronacrisis heeft gevolgen voor het dagelijkse leven van ieder van ons. De maatregelen ter bestrijding van het coronavirus beperken ons in ons doen en laten. Ook kinderen en jongeren worden bijzonder hard getroffen door de coronacrisis. Op korte tijd werd beslist om de lessen niet meer fysiek te laten doorgaan op school, werden hobby’s en sportactiviteiten opgeschort en vielen vele zomerplannen in het water. En dan hebben we het nog niet over social distancing, contactbubbels en het gemis van vrienden en familie. Activiteiten zoals naar de jeugdbeweging  of sportclub gaan, samen studeren of gewoonweg een terrasje doen met vrienden bleken opeens niet meer mogelijk.

Lange tijd was er te weinig aandacht voor wat al deze maatregelen en het coronavirus op zich betekenden voor onze jongeren. Bovendien werden jongeren bij het bepalen van een exitstrategie een beetje vergeten. In mei organiseerde het Kinderrechtencommissariaat daarom een enquête bij kinderen en jongeren. Op die manier werden jongeren zelf aan het woord gelaten en kregen we meer zicht op hun ervaringen en behoeften.

De resultaten van de enquête geven aan dat kinderen en jongeren door een bijzonder moeilijke periode gaan. De coronacrisis zorgt ervoor dat veel kinderen en jongeren zich vaak vervelen of zich soms eenzaam voelen. De enquête geeft aan dat zij vooral het sociaal contact en de vrijetijdsactiviteiten missen. Zelfs school wordt door veel jongeren gemist.

Onze minister van Jeugd, Benjamin Dalle, merkte al snel dat er te weinig aandacht was voor onze kinderen en jongeren bij het bepalen van de exitstrategie. Hierin heeft hij verandering gebracht door een beter perspectief te bieden aan jongeren. Zo werd op 22 mei de beslissing genomen om zomerkampen te laten doorgaan. Om jeugdkampen en andere activiteiten deze zomer veilig te laten verlopen, werden enkele ‘jeugdwerkregels’ uitgewerkt. Zo zullen er bubbels van maximaal 50 jongeren gevormd worden en moeten de hygiënemaatregelen nog steeds gerespecteerd worden.

Naast de zomerkampen werden er nog positieve beslissingen genomen voor onze kinderen en jongeren. Skateparken en sportveldjes werden opnieuw geopend en sinds kort zijn ook de speelpleintjes weer toegankelijk voor onze jongeren tot 12 jaar.

Ook in Tervuren kunnen kinderen sinds 27 mei weer spelen in onze speeltuinen. In de speeltuinen gelden wel nog altijd enkele veiligheidsmaatregelen. Zo mogen er maar 20 kinderen tegelijk in de speeltuin spelen en mogen ze telkens 30 minuten spelen. Op die manier krijgen alle kinderen de kans om te spelen in één van onze speeltuinen.

We kunnen besluiten dat jongeren in het begin bij het opmaken van strategieën en plannen ter bestrijding van het coronavirus wat vergeten werden. Dat moet in de toekomst anders aangepakt worden. Het is duidelijk dat we als JONGCD&V moeten blijven strijden voor het welzijn van onze jongeren want de ‘gewone politici’ durven ons soms wel eens te vergeten.

Onze zomer ziet er nog lang niet uit zoals we die gepland hadden voor de coronacrisis, maar onze minister van Jeugd zit niet stil en zal ervoor zorgen dat onze jongeren zich zeker niet vervelen tijdens de zomermaanden. Kortom, Benjamin Dalle laat ons niet vallen!
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Koen Geens, Vice-eersteminister, minister van Justitie en minister van Europese Zaken

“Dit virus is confronterend, ook voor mij. Het doet me nadenken over mijn bevoorrecht leven. Ik heb mógen studeren, ik ben gezond, ik mág dit werk doen. Veel mensen zijn niet bevoorrecht, leven áltijd met beperkingen. Dat is onrechtvaardig.

Het doet me ook beseffen hoezeer ik andere mensen mis. Kinderen, kleinkinderen, vrienden. Let op: dit leven is soms mooi, hoor. Elke zaterdagavond kijken mijn vrouw en ik naar een film. Wat een luxe. Dat kon voordien zelden of nooit. Maar dit is niet het leven dat ik wil blijven leiden. Ik mis mensen. Dat weegt.

We werken dan ook hard aan oplossingen. In afwachting van een vaccin moet elk land een gulden middenweg vinden tussen immuniteit opbouwen en vermijden dat de ziekenhuizen overstelpt raken. Tegelijk moeten we ook oog hebben voor het mentale welzijn van de mensen, oversterfte zo veel mogelijk vermijden en de economie opnieuw op gang krijgen. Dat is een hele kunst, die overal met vallen en opstaan wordt bedreven.”