Op de gemeenteraad van eind september werd de evaluatie besproken van de aanpak van de eerste Corona-golf in het woonzorgcentrum. Wat ons betreft een stevige zelfkritische analyse met de correcte conclusies.

Hieronder vinden jullie de uitgeschreven versie van de tussenkomst van raadslid Kristina Eyskens.

In naam van onze fractie neem ik naar aanleiding van dit punt graag het woord, vrij kort, maar krachtig.

De werking van het woonzorgcentrum ligt mijn fractie uiteraard bijzonder nauw aan het hart en we hebben dan ook het rapport met veel zorg gelezen. We vinden het een grondige en evenwichtige analyse waar we achter staan en waarvan de conclusies trouwens overeenkomen met de signalen die wij zelf hebben ontvangen. 

Het staat als een paal boven water: het personeel en de vrijwilligers hebben het beste van zichzelf gegeven: er werd correct en proactief opgetreden, waarbij er extra beroep gedaan werd op de flexibiliteit, begrip en draagkracht van élk individu binnen het woonzorgcentrum…. We willen dan ook uitdrukkelijk onze oprechte waardering uitspreken voor de bergen werk die verzet werden door zowel personeel als vrijwilligers, en voor de manier waarop de bewoners dit gedragen hebben!  

Maar we weten ook allemaal dat het vaak werken was in een bijzonder moeilijke context: er waren een aantal stafleden afwezig en we kregen geen voorrang inzake testcapaciteit owv een aantal “asymptomatische” besmettingen. De sfeer was bovendien vaak heel emotioneel met als gevolg dat de aanpak voor de één te streng en voor de ander dan weer te soepel was. In zo’n emotioneel debat moeten we het hoofd koel te houden en naar de cijfers te kijken: het feit dat we volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid terecht komen in de categorie "minder zwaar getroffen rusthuizen" toont aan dat het personeel en de leidinggevenden het roer hebben kunnen recht houden in deze zware storm.

Zoals gezegd appreciëren we en hebben we bewondering voor de manier waarop deze analyse werd gemaakt: namelijk eerlijk, met veel zelfinzicht en met concrete actiepunten, zowel op de korte, middellange als langere termijn, zoals de aansturing en ondersteuning van personeel en betere interne communicatie. Onze fractie zal vanuit het bestuur de diensten hierin volop steunen en wil extra aandacht besteden aan duidelijke communicatie over de stand van zaken naar alle betrokkenen toe. We gaan ervan uit dat we op die manier verkeerde informatie en cowboyverhalen de kop kunnen indrukken. 

Het evaluatierapport kan je hier vinden.