Na de laatste staatshervorming verschuiven heel wat bevoegdheden en middelen vanuit de provincies terug naar Vlaanderen. Alle Vlaams gemeenten zullen hierdoor hun opcentiemen moeten aanpassen omdat de belastingsinkomsten op de onroerende goederen van Vlaanderen gebruikt worden als basis om het kadastraal inkomen te bepalen. Voor Tervuren zullen de opcentiemen vanaf volgend jaar verlaagd worden van 975 naar 614 opcentiemen. Met deze verlaging gaat de Tervurenaar evenveel betalen en houdt de gemeente zijn inkomsten gelijk. Het is dus eerder een technische aanpassing .

De gemeente wou deze aanpassing wel aangrijpen om ook een aantal kleinere belastingen aan te passen of af te schaffen. Zo werd beslist om de tax op paarden, zwembaden en tennisterreinen voortaan af te schaffen. Vooral deze laatste twee waren een beetje 'dubbel op' temeer omdat eigenaars van zwembaden en tennisterreinen via hun kadastrale inkomen al extra betaalden voor deze infrastructuur.

Iedereen betaalt mee

Om deze minder inkomsten te compenseren wordt de belasting op tweede verblijven opgetrokken van 650 naar 1000 euro. Via een aanpassing van het reglement is het ook de bedoeling om diegenen te belasten die deze tweede verblijven gebruiken als hoofdverblijfplaats maar niet in Tervuren ingeschreven zijn. We denken hierbij vooral aan de bevoorrechte inwoners die hier geen inschrijvingsplicht hebben zoals bvb NATO-personeel en andere diplomaten. Een overgangsperiode wordt voorzien om eigenaars de kans te geven hun huurcontracten zo aan te passen dat ze deze belasting kunnen doorrekenen aan hun huurders.

'Met deze maatregel kan er dan toch wat aangerekend worden aan inwoners die hier momenteel geen enkel euro belastingen betalen maar wel genieten van onze diensten en infrastructuur' zegt onze Schepen van Financiën Mario Van Rossum.

Nieuwe visie op verspreiding van reclamedrukwerk

Met een nieuwe belastingsregelement op het verspreiden van reclamedrukwerk, kiest het gemeentebestuur resoluut voor onze kleine lokale handelaars. De reclamedrukwerk tax wordt opgetrokken van 0,03 euro tot 0,035 euro per verspreiding, in ruil wordt de eerste verspreiding gratis. We stellen vast dat het vooral de kleinhandel is die slecht één verspreiding per jaar organiseert, en het de grote winkelketens zijn die wekelijks in onze bussen vallen, die ketens zullen voortaan dus iets meer betalen.

De belasting op motorbrandstoffen wordt ook aangepast envan 65 euro opgetrokken tot 100 euro per brandstofslang, deze is de laatste 25 jaar niet meer aangepast een indexatie van dit tarief was dringend nodig.

  • Financiën