Tot onze grote spijt melden we jullie het verlies van een sterke dame die jarenlang deel uitmaakte van onze CD&V-ploeg. Op 5 mei overleed Fernade Thonte-Bellon.

Fernande was een sterke vrouw die de gave had om steeds ongezouten haar mening te zeggen op een positieve en constructieve manier. Ze was jarenlang actief in ziekenzorg en ook 6 jaar voorzitster van de Seniorenadviesraad. Ze was een vurige pleitster voor de mantelzorgpremie en heeft deze ook gerealiseerd. Zij was actief in de CM (Samana), Ziekenzorg, ziekenbezoek, en ook voorzitter van het Dagcentrum de Berken voor personen met een beperking

Fernande stond ook onze CD&V-lijst in 2006 en 2012.

We wensen haar familie en in het bijzonder haar kleindochters Fien en Klaartje, die zij voor een heel groot stuk zelf opvoedde, heel veel sterkte.