Theo Debeer

Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst , Kandidaat gemeenteraadsverkiezingen, Afdelingsvoorzitter, Gemeenteraadslid, Lid dagelijks bestuur, Bestuurslid

  • Geboortedatum:

    24 augustus 1956

  • Geboorteplaats:

    Leuven

Politieke loopbaan: sinds 1987 gemeenteraadslid, vanaf 1989 12 jaar OCMW-voorzitter. Schepen van 2010 tot en met 2015. Vanaf 2016 voorzitter van CD&V Tervuren en sinds 2019 lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst.

Wat gaf me voldoening als gewezen OCMW-voorzitter:
Het eerste masterplan dat Tervuren kende was dit voor de uitbreiding en de omgeving van het woonzorgcentrum Zoniën. Daarnaast was de oprichting van een Rust-en Verzorgingsafdeling in het toenmalige rustoord een belangrijke realisatie in het kader van de zorg.
Wat gaf me voldoening als gewezen schepen van Milieu, Duurzame ontwikkeling; Senioren, Ontwikkelingssamenwerking, Toegankelijkheid? Aanzet tot een klimaatactieplan, de thermografische luchtscan van alle daken in Tervuren, verschillende erosiemaatregelen, het voeren van een seniorenbehoeftenonderzoek i.s.m. de SAR en VUB, de verdubbeling budget ontwikkelingssamenwerking en de aanstelling van een deeltijdse ondersteunende ambtenaar, de blindengeleidingsmaatregelen marktplein en omgeving.

Ik wil me de komende 6 jaar graag inzetten voor:

Onze drie CD&V-prioriteiten Zorg, ondernemingszin en Nestwarmte. Het toenemende mobiliteitsprobleem moet een belangrijke plaats innemen in het gemeentebeleid.

Het verbeteren van de communicatie, participatie en ja zelfs co-creatie samen met de inwoners van Tervuren. Hier is nog veel werk voor verbetering.  Tervurenaars moeten samen met het gemeentebestuur hun Zorg, ondernemingszin en Nestwarmte kunnen creëren.

Mijn grootste dromen voor Tervuren tegen 2030 zijn:

Een degelijk voetpaden- en fietspadenbeleid als gemakkelijk alternatief voor de auto. De bereikbaarheid van winkels, openbare gebouwen, voorzieningen, ontmoetingsplekken zijn van groot belang. In het kader van de vergrijzing en langer thuiswonen zelfs een must. Beleidsmatig moeten we dit op diverse fronten ondersteunen.

Zelfstandig wonen voor senioren in hun vertrouwde buurt, bij hun buren. Gezelligheid bevorderen, vereenzaming tegengaan. Dat is de ‘Nestwarmte’ die we met CD&V willen faciliteren! ‘Zorg’ voor comfort en goed nabuurschap.

Maatregelen tegen klimaatopwarming en voor gezonde lucht. Ik hoop op een halvering van het gebruik van fossiele brandstoffen en als het kan nog meer. Waarom niet energieneutraal? Als schepen van duurzame ontwikkeling heb ik samen met het gemeentepersoneel de omschakeling naar groene energie voor alle gemeentelijke gebouwen mogelijk gemaakt. ‘Zorg’ voor de toekomst van onze kinderen, hier en in het kwetsbare Zuiden!

Geografisch gespreide kleine en mooie groene ontmoetingsplekken in het verstedelijkte Tervuren centrum. We mogen ons niet verschuilen achter de royale aanwezigheid van het ons omringende groen: het Zoniënwoud, Arboretum, park en de landelijke omgeving. ‘Zorg’ en ‘Nestwarmte’ in het centrum uitlokken door ontmoeting zorgt voor sociale cohesie.

De Weg Vooruit >> betekent voor mij:

Zorg in brede zin: voor jongeren, alle gezinstypes, senioren, mensen die het moeilijk hebben, ondernemingszin aanmoedigen, een warm woon-nest van Tervuren maken.

Een mentaliteitswijziging door actieve bewustmaking. De huidige polariserende politiek is ‘De weg achteruit’. Geen struisvogelpolitiek. De nabijheid van Brussel met zijn internationale instellingen met respect voor ‘diversiteit en integratie’. Geen ‘voorwaarden’ maar een warm onthaal, kennismaking. Met een open geest verwelkomen, betrekken en integreren in onze cultuur.

Think global, act local!  Vele kleine acties maken iets groot. Acties in het kader van klimaat, ontwikkelingssamenwerking, eerlijke handel, het beschermen van onze biodiversiteit. Het zijn allemaal aandachtpunten die ook lokaal om een mentaliteitsverandering vragen. Van nature ben ik optimistisch en positief, maar ook realistisch. Elk jaar komen er ongeveer 80 miljoen mensen bij op aarde. Vele van hen zullen het slachtoffer zijn van armoede en milieurampen. Maatregelen om dit te vermijden, dat is voor mij ook kiezen voor ‘De weg vooruit’.

Eind maart keurde de gemeenteraad het concept voor de toekomst van de Panquin kazerne goed. ION, projectontwikkelaar en winnaar…

Lees meer

Op 23 maart ging CD&V Tervuren langs in het druk bewoonde WZC, gelegen in het rustgevende groen van de Jezus-Eiklaan. Dit om de…

Lees meer

3 dialoogavonden rond onze 3 verkiezingsthema’s. CD&V Tervuren gaat met 3 prioriteiten naar de verkiezingen van 14 oktober en…

Lees meer

Vele eeuwen geschiedenis hebben Tervuren waardevol erfgoed nagelaten. “Erf-goed”, zegt Theo Debeer, CD&V-voorzitter en…

Lees meer

Op 1 september verhuisde het GITO naar de nieuwe prachtige school aan de Pater Dupierreuxlaan. Bijgevolg komt de oude site aan…

Lees meer

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.