Theo Debeer


Persoonlijke informatie
Theo Debeer
Keiberg 60
3080 Vossem (Tervuren)

gehuwd en vader van een dochter en een zoon

Foto's

Klik op één van de foto’s om te vergroten ›


Contact informatie
debeer.theo@telenet.be
+32 (0)2 7677150
https://www.facebook.com/theo.debeer.395?fref=ts
Partijgegevens
Voorzitter CD&V Tervuren
Gemeenteraadslid
Afdelingsvoorzitter
Afdelingsbestuur
Waar sta ik voor?

Als rasechte Vossemnaar kwam ik in 1982 via het verenigingsleven bij CD&V (toen CVP) terecht.

De zorg om het leefmilieu, het jeugd- en verenigingsleven, overleg en inspraak waren de thema’s die mij het meest aanspraken.

In 1989 belandde ik op de OCMW-voorzittersstoel. Gedurende 12 jaar zette ik mij samen met een enthousiaste ploeg raadsleden en OCMW-personeel in voor de ‘minder sterke’ inwoners van onze gemeente.

De meest in het oog springende realisaties: de oprichting van een rust- en verzorgingsafdeling in het rustoord, de renovatie van de aanleunwoningen, het uittekenen van een ambitieus plan voor vergroting en vernieuwing van het rustoord.

Bij de ingebruikname van de nieuwe vleugel in 1997 schakelde we over op een kleinschalige leefgroepwerking. Het sluitstuk, de renovatie van het oude gebouw, werd onlangs onder het huidige bestuur voltooid.

Politieke Interessegebieden

2010 - 2012: Schepen van milieu , duurzame ontwikkeling, landbouw, evenementen en senioren
2012 - 2015: Schepen van milieu, duurzame ontwikkeling, landbouw, ontwikkelingssamenwerking, gelijke kansen en toegankelijkheid

Werk

Bediende bij de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten 

Studies

A1 Grafische kunsten - vrije grafiek  

100% engagement

Voor een duurzaam en sociaal beleid

 Hobby's

- Fotografie en koken.
- Reizen en een reis voorbereiden.
- Samen zijn met vrienden.
- Een tekst of artikel lezen over een nieuwe maatschappelijke evolutie, een nieuwe trend …