Volk, enthousiasme en eerbetoon op de nieuwjaarsreceptie van CD&V Tervuren!


maandag, 23 januari, 2017
Volk, enthousiasme en eerbetoon op de nieuwjaarsreceptie van CD&V Tervuren!

Een honderdtal leden en sympathisanten woonden op zondag 22 januari de nieuwjaarsreceptie van CD&V Tervuren bij. Voorzitter Theo Debeer verwelkomde volksvertegenwoordiger en voormalig staatssecretaris Hendrik Bogaert. 

Tijdens zijn toespraak huldigde CD&V-voorzitter Theo Debeer Agnes Wijnants-Smets voor haar zeer verdienstelijke carrière bij CD&V Tervuren. Agnes maakt sinds 1975 afwisselde actieve dienst uit binnen de partij. Zij legt een zeer verdienstelijk CV voor: 10 jaar CD&V-secretaris, 12 jaar OCMW-raadslid, 10 jaar CD&V-voorzitter en 6 jaar gemeenteraadslid. 

Samen met Fernande Bellon-Thonet werd Agnes in de bloemetjes gezet. 

Fernande Bellon-Thonet werd bedankt als medeoprichter van de Seniorenadviesraad en voor haar en 14 jaar voorzitterschap van de seniorenadviesraad. Fernande zet zich daarnaast ook al meer dan 50 jaar in als voorzitter van Ziekenzorg Tervuren, nu Samana genaamd. 

De jongeren van de Tervuurse CD&V-afdeling schonken hun ‘Oranje pluim’ aan The Healing Horse uit Tervuren.

Theo dankte het bestuur en de mandatarissen voor het harde werk en wees erop dat CD&V Tervuren 10 jaar deel uitmaakt van de bestuursmeerderheid in Tervuren. 

CD&V-voorzitter Theo benadrukte hierbij dat CD&V Tervuren constructief, consistent en voortbouwend de brug sloeg tussen de vorige bestuursmeerderheid de huidige bestuursmeerderheid, dat CD&V een sterke factor is in de verandering die Tervuren op vele vlakken ondergaat.

2016 was voor CD&V Tervuren ook het jaar om stil te staan bij onze verkiezingsbeloften. CD&V vergeleek binnen haar bestuur per beleidsdomein de resultaten van het beleid met haar verkiezingsprogramma en was eigenlijk een beetje verbaasd van het resultaat. Heel wat realisaties en initiatieven van onze eigen schepenen maar ook van onze coalitiepartners staan in harmonie met ons eigen CD&V-verkiezingsprogramma.

In die harmonie zal CD&V het bestuursakkoord verder mee uitvoeren.

Een terugblik en een vooruitblik ontbraken niet in zijn toespraak. Hij verwijst hiervoor naar de extra Nieuwjaarseditie van de CD&V-Wij(k)krant. De focus lag tijdens de receptie op ontmoeting en een gezellige babbel!

De foto's vind je hier terug