Tervuren krijgt Europese goedkeuring voor klimaatplan!


zondag, 23 juli, 2017
Tervuren krijgt Europese goedkeuring voor klimaatplan!

 

Onze gemeente Tervuren krijgt samen met 17 Vlaams-Brabantse gemeenten de officiële goedkeuring van Europa voor haar klimaatplan. 

In dit klimaatplan beschrijft de gemeente de acties die ze zal ondernemen om de CO2-uitstoot met minstens 20% te verlagen.

Al in 2013 engageerde Tervuren zich om een klimaatplan op te maken. De toenmalige schepen van milieu en duurzaamheid Theo Debeer (CD&V) ondertekende samen met de burgemeester dit engagement.

Zijn opvolger, Sebastiaan Coudre (CD&V), legde in november 2015 het klimaatplan voor aan de gemeenteraad.

Bij het analyseren van de nulmeting in 2011 was duidelijk dat we dit als gemeente niet alleen kunnen realiseren. Als we het gemeentelijke aandeel analyseren zien we zelfs dat dit minder dan 3% bedraagt van de totale uitstoot voor Tervuren.  Meer dan 90% van de totale uitstoot kunnen we onderbrengen in de volgende drie grote blokken, “Huishoudens, vervoer en tertiaire gebouwen.

Tervuren onderneemt al jaren acties op dit vlak. Nu dit klimaatplan de goedkeuring heeft van Europa kan er krachtdadig werk van gemaakt worden.

Een extra stimulans voor het gemeentebestuur!