Vele eeuwen geschiedenis hebben Tervuren waardevol erfgoed nagelaten. Erf-goed, zegt Theo Debeer, CD&V-voorzitter en gemeenteraadslid. We moeten deze historische monumenten ‘goed erven’, er zorg voor dragen. Door opwaardering van dit erfgoed bezorgen we Tervuren een grotere toeristische uitstraling”.

De gemeenteraad van december 2017 keurde met dit voor ogen een beheersplan goed voor 6 monumenten: de site Hertogelijke burcht, de Sint-Hubertuskapel, de Kazerne Panquin, de Warandepoort en School van Tervurendreef, de Koninklijke Moestuin en de Parkmuur met haar verschillende poorten.

Een samenhangende visie met een erfgoedbeheersplan moet deze monumenten in het ‘Park van Tervuren’ op middellange tot lange termijn beschermen en stevig opwaarderen. Het Park heeft een rijke geschiedenis en belangrijke cultuurhistorische waarde. Een basisvisie voor aanpassingen of nieuwe ontwikkelingen is dan ook noodzakelijk.

De hoofddoelstellingen samengevat:

De ‘Burcht Hertogen van Brabant’

De restanten worden op termijn onderhouden en waar kan worden de fundamenten blootgelegd zodat het grondplan van de burcht zichtbaar wordt. Ook het uitzicht op de vijvers van het park zal verbeteren. De historische link met de Sint-Hubertuskapel zal  duidelijker worden.

De ‘Kazerne Panquin’

De typische kenmerken van sommige gebouwen van de kazerne zoals  bijvoorbeeld het hoefijzercomplex blijven zowel aan binnen- als aan de buitenkant bewaard. Hierdoor blijft hun historische functie herkenbaar. Deze visie staat de plannen m.b.t. de toekomstige ontwikkeling van de kazerne niet in de weg. Een groene link tussen Robianokasteel, de vijvers, de Kazerne en het Hertogelijk paleis zal een mooi groen lint trekken tussen het Park en de Hertenberg.

De ‘Sint-Hubertuskapel’

Naast het herstel van de visuele en fysieke link met de Hertogelijke site voorziet het beheersplan  in een restauratie van het dak, het interieur en het exterieur.

De ‘Parkmuur en haar verschillende toegangspoorten

Instandhoudingswerken zoals het verwijderen van de vernietigende begroeiing, het voegen van het metselwerk en het restaureren van de poorten maken deel uit van het plan. De toegangspoorten (de Leuvense poort, de Bospoort, de Warandepoort, de Kapucijnenpoort,…) zullen er in de toekomst een stuk fraaier uitzien.

De ‘Warandepoort en de School van Tervurendreef’

Onderzoek zal uitwijzen of het barokke stucwerk kan worden gereconstrueerd. Met de heraanleg van de School van Tervurendreef beoogt men een herstel van de zichtkwaliteit tussen de Markt en het park.

De ‘Koninklijke Moestuin’

De heraanleg is momenteel bijna gerealiseerd. Rond deze groene long in het centrum van Tervuren gaat bijzondere aandacht naar de omringende muur die deel uitmaakt van de Warandemuur.

Een werk van lange adem

“Het beheersplan is ambitieus. Naast deze hoofddoelstellingen bevat het beheersplan verschillende nevendoelstellingen. De realisatie, de taakverdeling en de uitvoering van dit ‘erfgoedbeheersplan’ ligt in handen van onze gemeente, de Regie der gebouwen, het Agentschap van Natuur en Bos, Monumentenwacht Vlaams Brabant, de ontwikkelaar Kazerne Panquin en het Agentschap Onroerend erfgoed. Ik hoef u niet te vertellen dat het een werk van lange adem zal zijn.” Het erfgoedbeheersplan bevat momenteel geen timingen.

Theo Debeer

  • Stedenbeleid

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.