Op 1 september verhuisde het GITO naar de nieuwe prachtige school aan de Pater Dupierreuxlaan. Bijgevolg komt de oude site aan de Brusselsesteenweg leeg te staan. Hier komt een nieuw en kwaliteitsvol woonproject. De site krijgt geen tijd om de verloederen, een bezorgdheid van CD&V. De gemeenteraad van dinsdag 28 november keurde de verkoopsleidraad én nog veel belangrijker ‘de richtlijnen die de toekomstige ontwikkelaar moet respecteren’ goed!

Het gemeentebestuur schrijft hier een wedstrijd voor uit. Belangrijk bij deze wedstrijd zijn de beoordelingscriteria die het gemeentebestuur gaat hanteren.  

CD&V Tervuren kan zich helemaal vinden in deze beoordelingscriteria. Zij komen sterk tegemoet aan het belang dat we hechten aan de woonkwaliteit, het inpassen in de omgeving zonder dat grote woonblokken die het zicht en de zon van buren afnemen. Daarnaast hechten we ook veel belang aan de open ruimte en doorwaadbaarheid van het gebied tussen de Brusselsesteenweg en de Puttestraat. Voetgangers en fietsers krijgen prioriteit. De open ruimte zal ingericht worden zodat ontmoeting ruime kansen krijgt. Ook openbare functie zoals bijvoorbeeld een créche behoren tot de mogelijkheid. Geen betonpleinen zoals in het wooncomplex L’Empereur. Voorwaarden rond duurzaamheid en aandacht voor groen zijn verwerkt in het eisenpakket. Het lijneffect van de Brusselsestraat dat nu uitnodigt tot snel autoverkeer zal hier doorbroken worden.

“Het zal zeker kwaliteitsvoller wonen worden in deze buurt. Vandaag bevat deze 5850 m² grote site 60% bebouwing en 100% bodemverharding. In de toekomst zal er maar 45% bebouwd zijn, slechts 15% bodemverharding én 40% groen! Samen met alle andere voorwaarden garanties voor de leef- en woonkwaliteit.  De buren van de oude GITO site zien een opwaardering van hun buurt tegemoet” aldus Theo Debeer, CD&V-voorzitter en gewezen schepen van milieu en duurzaamheid.

  • Wonen

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.