Agnes Wijnants-Smets


Persoonlijke informatie
Agnes Wijnants-Smets
Achterstraat 26
3080 Duisburg (Tervuren)

Gehuwd, mama en omi van vijf schattige kleinkinderen

Foto's

Klik op één van de foto’s om te vergroten ›


Contact informatie
gastonwijnants@hotmail.com
+32 (0)2 3050395
Partijgegevens
Verantwoordelijke Ledenwerving
Bestuurslid
Afdelingsbestuur
CD&V senioren
Vrouw & Maatschappij
Waar sta ik voor?

Dertig jaar geleden werd ik gevraagd om bestuurslid te worden bij CVP-Tervuren. Door mijn jeugdengagement in de BJB voelde ik aan dat ik, na een tussenperiode - trouw, bouw, werk en vooral ons twee kinderen - mijn leuze van toen "Geen woorden maar daden" kon waar maken.

De christendemocratische gedachte sprak mij zeker aan. In ons gezin, het verenigingsleven, de parochie kon ik luisteren en de vragen en gedachten doorgeven.

Na secretaris werd ik voorzitter en vanaf 1989 mocht ik OCMW-voorzitter Theo Debeer helpen als lid van het Vast Bureau.  Samen met een hechte ploeg de toekomst van de mensen in onze gemeente veilig stellen vooral op sociaal vlak, dat was ons werk.  Het Seniorencentrum en de uitgebouwde diensten van het OCMW mogen gezien worden, mede dank zij de inzet van de huidige raad, de directie en het personeel.

Politieke Interessegebieden

In 2001 werd ik gemeenteraadslid - onderwijs, cultuur en steun aan het verenigingsleven, veiligheid, sociaal beleid in een Vlaams Tervuren en ontwikkelingssamenwerking - daar ga ik voor, met respect voor ieders inbreng.

Ik dank nogmaals de kiezers die me deze gelegenheid gaven.

In 2006 waren er vele kandidaten voor de CD&V-lijst, ik liet de kans aan anderen met de wens om mij deze legislatuur vooral in te zetten in het bestuur.

Daar wil ik werk van maken als lid van het dagelijks bestuur en de actiegroepen die ons programma op de voet volgen. Als lid van het dagelijks bestuur en de algemene vergadering van de vzw Toerisme Tervuren kan ik de inbreng van de CD&V-gedachte nog meer gestalte geven.

De seniorenwerking moet ook zeker uitgebouwd worden.

 

100% engagement
 • Kinderopvang dient dringend meer aandacht te krijgen.
 • Service-flats in het centrum van onze gemeente, dicht bij alle voor   zieningen, waar de mensen, zonder verplichtingen, kunnen wonen en 
  zich toch beschermd voelen.
 • Ik zou ook graag meer interesse zien voor de politiek in onze gemeente, 
  werkers en denkers zijn welkom – jong en minder jong – 
  Iedereen is welkom bij CD&V Tervuren.
Hobby's
 • Samen zijn met ons steeds groter wordend gezin, met familie en vrienden.
 • Wandelen hier en aan een winderige zee.
 • De actualiteit op de voet volgen ook in Europa en in de wereld.
 • Als actief lid van vele culturele verenigingen, de ledenbladen uitpluizen.